Dịch vụ

CÁC NGÀNH NGHẾ KINH DOANH

1.      Sản xuất đồ gỗ văn phòng, nhà ở, khách sạn...

2.      Thiết kế thi công lắp đặt bố trí nội thất cho văn phòng, nhà ở, khách sạn

3.      Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp

4.      Thi công các công trình công nghiệp như : nhà kho, nhà xưởng...

5.      Thi công các công trình dân dụng như: nhà phố, biệt thư...

6.      San lấp mặt bằng...

7.      Sản xuất thi công nhà thép tiền chế